KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Oddělení správní

Žďár nad Sázavou
Mgr. Barbora Švaňhalová
vedoucí oddělení

 

 

Popis činnosti oddělení

Za tím účelem:

a) vede dokumentační službu a dokumentační místa na jednotlivých pracovištích,

b) vede spisovnu a zajišťuje skartaci písemností,

c) zajišťuje chod podatelny a výpravny v sídle a na vybraných územních pracovištích.