KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Podpora zdraví a zdravotní politika

Jihlava
Bc. Jana Böhmová
rada podpory zdraví a zdravotní politiky, tisková mluvčí

 

Popis činnosti

KHS v oblasti ochrany a podpory zdraví v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění: