KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Přehled právních předpisů souvisejících s ochranou veřejného zdraví a činností hygienické stanice

Zákony týkající se problematiky ochrany veřejného zdraví

Stěžejní prováděcí právní předpisy v ochraně veřejného zdraví

Přímo aplikovatelné právní normy Evropské unie v ochraně veřejného zdraví

Právní předpisy odboru ekonomicko-provozního

Ostatní právní předpisy

 

Texty všech právních předpisů používaných na KHS kraje Vysočina jsou přístupné ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra – sbírka zákonů.