KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Rozpočet

Rozpočet na rok 2024

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu roku 2024 na běžné výdaje ve výši 82 237 760,- Kč byly rozpracovány na jednotlivé položky rozpočtové skladby platné od 1. 1. 2024.

 

Dále byly naší organizaci předepsané příjmy ve výši 200 000,- Kč.

 

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026

 

JUDr. Jan Pečinka
ředitel KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě