KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Rozpočet

Rozpočet na rok 2023

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu roku 2023 na běžné výdaje ve výši 84 166 170,- Kč byly rozpracovány na jednotlivé položky rozpočtové skladby platné od 1. 1. 2023.

 

Dále byly naší organizaci předepsané příjmy ve výši 200 000,- Kč.

 

JUDr. Jan Pečinka
ředitel KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě