KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Základní přehled o přístupnosti budovy - územní pracoviště Havlíčkův Brod

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – územní pracoviště Havlíčkův Brod

Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod, telefon: +420 569 474 211

https://www.khsjih.cz/

 

Základní přehled o přístupnosti budovy - územní pracoviště Havlíčkův Brod

Značka - Objekt částečně přístupný Značka - Upravené WC  
objekt částečně přístupný upravené WC  

 

Popis objektu

Památkově chráněná třípodlažní budova je využívána jako administrativní objekt. Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný. Kanceláře Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen “KHSV“) se nacházejí v přízemí budovy.

Vstup

Hlavní vstup do budovy je přístupný po schodišti s 10 schody. Zvonková signalizace není k dispozici. Mechanicky otevírané vstupní dveře se šířkou 85 cm otevírající se ven jsou masivní, k otevření je nutná asistence. Vedlejší bezbariérový vstup se nachází 35 m od hlavního vstupu na stejné straně budovy. Je přístupný po svažité komunikaci z kamenné dlažby. Samotný vstup s šířkou dveří 90 cm je z úrovně terénu bez výškových rozdílů a je uzamčen. K otevření je nutné kontaktovat zaměstnance příslušného úřadu, který zajistí otevření dveří pro vstup do budovy. K přivolání je nutné použít vlastní mobilní telefon.

Interiér

Zádveří vedlejšího bezbariérového vstupu je prostorné, bez výškových rozdílů. Dveře ze zádveří do hlavní chodby jsou dvoukřídlé, o šířce jednoho dveřního křídla 65 cm a otevírají se proti směru vstupu. Otevření druhého křídla je možné pouze s dopomocí.

Horizontální pohyb v přízemí budovy je bezbariérový, na chodbách se nachází dělící stěny s dvoukřídlými prosklenými dveřmi bez kontrastních označení s průjezdnou šířkou 75 cm. Otevření druhého křídla pro průjezdnou šířku 150 cm je možné pouze s dopomocí. V přízemí, v bezprostřední blízkosti hlavního vstupu se nachází kancelář a podatelna Finančního úřadu pro kraj Vysočina, v dalších prostorách jsou kanceláře Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Na konci hlavní chodby je výstup z budovy do dvora dvoukřídlými dveřmi, které se otevírají proti směru výstupu, s prahem cca 4 cm a schodem o výšce 10 cm. Ze dvora je přístup do prostor jídelny, kterou využívá veřejnost.

Výtah

Výtah není v budově instalován.

Hygienické zázemí

Bezbariérové WC s šířkou dveří 90 cm a kabinou o šířce 170 cm a hloubce 230 cm se nachází v přízemí budovy. Vstup je z hlavní chodby, vedoucí od bezbariérového vstupu dveřmi o šířce 90 cm do předsíňky s prahem o výšce 2 cm. Dveře se otevírají dovnitř. Předsíň je šířky 230 cm a hloubky 250 cm. Jednokřídlé dveře do kabinky jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k toaletě z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík je dostatečný (šířka 100 cm). Toaleta je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Prostor není opatřen nouzovým tlačítkem pro přivolání pomoci.

Parkování

Veřejné parkoviště se 2 vyhrazenými parkovacími místy se nachází 150 m od budovy. Další nevyhrazená parkovací stání v omezeném počtu jsou k dispozici v bezprostředním okolí budovy na ulici P. F. Ledvinky a B. Kobzinové.