KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 13 / 13
Přejít na stránku:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) začala pravidelnou kontrolu jakosti vody ve vybraných přírodních vodních plochách, které veřejnost využívá ke koupání. První testování proběhlo v pondělí 6. června. Výsledky se napříč krajem velmi liší.

zveřejněno 9. 6. 2022 - 9:51

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina epidemiologickým šetřením vyhledala veškeré kontakty ženy, u které laboratorní testy před časem potvrdily záškrt. Následná vyšetření vyloučila další šíření nákazy. Pacientce se podařilo antibiotiky infekci vyléčit. Státní zdravotní ústav určil, že zdrojem nákazy u starší ženy s oslabenou imunitou bylo domácí zvíře. Případ řeší i Krajská veterinární správa a domácímu zvířeti veterinář také nasadil antibiotika k přeléčení. 

zveřejněno 31. 5. 2022 - 9:50

Národní referenční laboratoř (NRL) pro pertusi a difterii SZÚ potvrdila nákazu raritní formou difterie neboli záškrtu, u pacientky v Kraji Vysočina. Tento ojedinělý případ řeší místně příslušná Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV). Státní zdravotní ústav na vyžádání provedl specializovanou laboratorní diagnostiku zaslaného vzorku, aby tak přesně určil, zda se jedná o bakterii Corynebacterium ulcerans, která produkuje difterický toxin zodpovědný za vznik difterie – záškrtu.

zveřejněno 12. 5. 2022 - 9:48

Složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v úzké spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina si ověřily svou připravenost na případ výskytu vysoce nakažlivé nemoci, například Eboly, v regionu. Zásahové jednotky Hasičského záchranného sboru (HZS), Policie ČR (PČR) a Zdravotnické záchranné služby (ZZS) a epidemiologové z KHS kraje Vysočina spojili své síly při taktickém cvičení ve Vzdělávací a výcvikovém středisku ZZS v Jihlavě.

                                                    

zveřejněno 28. 4. 2022 - 9:47

Již dva roky v Kraji Vysočina čelíme onemocnění covid-19. V současné době jsme na začátku další vlny pozitivních případů způsobené novou variantou viru zvanou Omikron. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že tato vlna bude zdaleka nejsilnější ze všech. Co může přispět ke zmírnění jejích dopadů i epidemie celkově? Očkování.

zveřejněno 21. 1. 2022 - 9:46
Stránka 13 / 13
Přejít na stránku: