KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Očkování pomáhá čelit epidemii

Již dva roky v Kraji Vysočina čelíme onemocnění covid-19. V současné době jsme na začátku další vlny pozitivních případů způsobené novou variantou viru zvanou Omikron. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že tato vlna bude zdaleka nejsilnější ze všech. Co může přispět ke zmírnění jejích dopadů i epidemie celkově? Očkování.

Přínos vakcinace v boji s epidemií koronaviru je nezpochybnitelný. Jasně je to patrné ze statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Podle dat k 15. 1. 2022 je 7denní počet případů onemocnění neočkovaných osob nebo s nedokončeným očkováním v přepočtu na 100 tis. neočkovaných 786. 7denní počet případů s dokončeným očkováním na 100 tis. očkovaných obyvatel je 747. Ovšem 7denní počet případů s dokončeným očkováním na 100 tis. obyvatel s posilující dávkou je už jen 186. Výrazný rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými je vidět u hospitalizací v nemocnicích. Na JIP je hospitalizováno 10 neočkovaných pacientů v přepočtu na 100 tis. osob bez plného očkování. Očkovaných osob je to již jen 1,6 v přepočtu na 100 tis. osob s ukončeným očkováním. A jen 0,7 případů osob s posilující dávkou na 100 tis. osob po posilující dávce. Na umělé plicní ventilaci je umístěno 5,5 případů bez očkování v přepočtu na 100 tis. neočkovaných. Po třetí posilující dávce není na UMP žádný pacient! Data o účincích očkování z České republiky odpovídají informacím hlášeným například z Velké Británie, která čelí Omikronu již několik měsíců.

Z uvedeného vyplývá, že očkování snižuje virovou nálož v populaci, což zmenšuje riziko vývoje dalších a dalších variant viru. Zejména ale ovlivňuje průběh nemoci samotné, chrání před těžkým průběhem a následnou hospitalizací v nemocnici. Ochrana proti samotné nákaze při dokončené dvou dávkové vakcinaci sice v čase klesá, zásadní je její stálý vysoký ochranný efekt proti těžkému průběhu nemoci. Posilující dávka tuto ochranu ještě významně zvyšuje. To znamená, že i ten, kdo je plně očkován před více než čtyřmi měsíci, může sice onemocnět, ale jeho nemoc probíhá většinou jen s lehkými příznaky. Při přeočkování posilující dávkou je ochrana před nákazou opět velmi vysoká. Před těžkým průběhem onemocnění covid-19 posilující dávka zvyšuje ochranu nad 95 %.

V očkování tedy opravdu vidím naději, že se brzy vrátíme k běžným starostem a normálnímu životu, jaký známe z předchozích let.

JUDr. Jan Pečinka, ředitel Krajské hygienické stanice kraje Vysočina

 

 

zveřejněno 21. 1. 2022 - 9:46