KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Před prázdninami je voda ve většině sledovaných přírodních lokalit na Vysočině dobrá

Krajští hygienici provedli 24. června další průběžné monitorování jakosti vody ve vybraných přírodních koupacích plochách na Vysočině. Hygienickým požadavkům stále neodpovídá voda ve Vodní nádrži Sedlice. Přítomnost sinic a chlorofylu-a byla zjištěna u městské pláže Červená Řečice VN Trnávka a v Pilské nádrži. V ostatních sledovaných lokalitách jsou výsledky velmi dobré.

snímek Vodní nádrž Sedlice Vodní nádrž Sedlice

„Koupat se ve Vodní nádrži Sedlice, kde byl opětovně zjištěn vysoký obsah sinic a chlorofylu-a, představuje stále zdravotní riziko. Určitě zde proto nedoporučujeme koupání obzvláště citlivým osobám,“ zdůrazňuje Ing. Milan Brychta, ředitel Odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV).

„Sinice a chlorofyl-a byl zjištěn také ze vzorků z Vodní nádrže Trnávka u městské pláže Červená Řečice a také z Pilské nádrže. Voda zde může vnímavějším koupajícím se osobám, jako jsou malé děti, těhotné ženy, osoby s oslabenou imunitou nebo alergici, přinést zdravotní obtíže. Po koupání a vodní rekreaci doporučujeme se vždy osprchovat,“ doplňuje Milan Brychta.

snímek Pilská nádrž Pilská nádrž

Snímek VN Trnávka městská pláž Červená Řečice VN Trnávka - městská pláž Červená Řečice

Ke zlepšení došlo od posledního měření v rybníce Ředkovec, ve kterém se snížilo množství zjištěného chlorofylu-a. Výsledky z ostatních sledovaných přírodních koupacích ploch jsou také dobré.

snímek Rybník Ředkovec Rybník Ředkovec

Na kvalitu vody v průběhu sezóny má vliv celá řada faktorů. S očekávanými vysokými teplotami se může kvalita vody zhoršovat. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina proto radí sledovat výsledky průběžně monitorovaných lokalit na webových stránkách KHSV výsledky monitoringu koupacích vod.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 604 699 678.

zveřejněno 28. 6. 2024 - 8:11