KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Hygienici vydali zákaz koupání ve VN Sedlice

Krajští hygienici vyhlásili s platností od 4. července dočasný zákaz koupání ve VN Sedlice. Při monitoringu jakosti vody a následné laboratorní analýze odebraného vzorku vody bylo zjištěno, že zde voda nevyhovuje hygienickým požadavkům z důvodu masivního výskytu sinic a překročení mezních hodnot chlorofylu-a. Koupajícím se osobám zde hrozí akutní poškození zdraví. 

Snímek vodní nádrž Sedlice  Vodní nádrž Sedlice

Zákaz je vydán do doby prokázání vyhovujících hygienických požadavků na základě laboratorní analýzy vzorku povrchové vody a doby nezbytně nutné pro zánik uvolněných toxinů produkovaných sinicemi.

„Při vydávání opatření obecné povahy, zákazu koupání v dané lokalitě, vždy vycházíme z vyhodnocení zdravotních rizik, která při koupání ve vodě s masivním výskytem sinic hrozí. Sinice obsahují látky škodlivé lidskému zdraví, jako jsou alergeny a toxiny,“ vysvětluje Ing. Iveta Tůmová, odborný pracovník Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV). „Rozhodně tam, kde je zákaz koupání vydán, by lidé neměli hazardovat se svým zdravím a do vody zde vůbec nevstupovat,“ varuje dále Ing. Tůmová.

Při koupání ve vodě s masivním výskytem sinic se mohou u člověka objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma a další alergické projevy. Sinice také mohou produkovat jedovaté látky. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, jsou odlišné i projevy. Od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě, případně s opakovaným koupáním. A samozřejmě se míra rizika poškození zdraví odvíjí od množství sinic ve vodě.

V Kraji Vysočina proběhly dne 1. 7. 2024 kontrolní odběry ještě na dvou dalších lokalitách. „Voda ve VN Trnávka u Městské pláže Červená Řečice i Pilské nádrži oproti minulému týdnu vykazuje zlepšení a došlo k poklesu množství sinic. Obě koupací plochy jsou nyní zařazeny do zeleného stupně hodnocení,“ doplňuje informace Ing. Milan Brychta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální KHSV. Zelený stupeň znamená vodu nezávadnou s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Voda má zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti. Po koupání je doporučováno osprchovat se.

Krajští hygienici provedou pravidelný monitoring jakosti vody ve všech sledovaných koupacích plochách na Vysočině opět 8. července. Průběžné výsledky je možné zjišťovat po celou sezónu na webu KHSV výsledky monitoringu koupacích vod.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 604 699 678

zveřejněno 4. 7. 2024 - 11:35