KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální vývoj epidemické situace akutních respiračních onemocnění

Za 10. kalendářní týden roku 2023 došlo k mírnému snížení počtu hlášených akutních respiračních onemocnění o 4 % oproti předcházejícímu týdnu. Situace se stabilizuje ve všech okresech Kraje Vysočina.

Graf Relativní nemocnost ARI v Kraji Vysočina, 10. týden 2023   Zdroj: registr ARI

„Relativní nemocnost v Kraji Vysočina akutními respiračními onemocněními je 1517 případů na 100 tis. obyvatel. Situace se na celém území regionu stabilizuje. Nejvyšší počet hlášených případů na 100 tis. obyvatel máme stále ve žďárském okrese. Nejvíce nemocných je mezi dětmi ve věku do pěti let,  školního věku a mezi mladými lidmi do 24 let,“ informuje MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

Graf, relativní nemocnost ARI Kraj Vysočina, dle věkových skupin, 10. týden 2023   Zdroj: registr ARI

„Relativní nemocnost stoupla mezi osobami staršími 65 let o 16,5 % na 834 případů na 100 tisíc obyvatel. Protože se jedná o osoby více ohrožené vážným průběhem respiračních onemocnění, doporučujeme jim nadále opatrnost,“ doplňuje Pavlasová.

Mapa relativní nemocnost v Kraji Vysočina okresy, 10. týden 2023     Zdroj: registr ARI

V minulém týdnu bylo laboratorně potvrzeno v Kraji Vysočina 33 případů chřipky bez závažného průběhu. Z toho byly 4 případy chřipky typu A, 29 případů chřipky typu B.  Dále bylo laboratorně potvrzeno 7 případů onemocnění způsobených RS viry, také bez závažného průběhu.

 

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586.

zveřejněno 13. 3. 2023 - 7:49