KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální vývoj epidemické situace akutních respiračních onemocnění

Za 11. kalendářní týden roku 2023 došlo k dalšímu poklesu počtu hlášených akutních respiračních onemocnění o 6 % oproti předcházejícímu týdnu. Situace se nadále zklidňuje.

graf hlášení počtu případů ARI 11. týden 2023Zdroj: registr ARI

„Relativní nemocnost akutními respiračními onemocněními je 1424 případů na 100 tis. obyvatel. Situace se na celém území Kraje Vysočina zklidňuje. Nejvyšší počet hlášených případů na 100 tis. obyvatel je sice stále na Žďársku, ale i zde došlo k poklesu o 18,5 % (celkem 1801 případů na 100 tis. obyv.) Mírný nárůst počtu hlášených případů jsme zaznamenali v okresech Havlíčkův Brod (1580 případů na 100 tis. obyv.) a Třebíč (1149 případů na 100 tis. obyv.),“ sděluje MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

mapa hlášení počtu případů ARI  v okresech 11. týden 2023Zdroj: registr ARI

„Vysoký podíl pacientů s akutními respiračními onemocněními je stále ve věkové kategorii dětí do pěti let,  školního věku a mezi mladými lidmi do 24 let. K celkovému poklesu došlo v počtu nemocných mezi seniory,“ doplňuje Pavlasová.

graf hlášení počtu případů ARI věkové kategorie 11. týden 2023Zdroj: registr ARI

V minulém týdnu bylo laboratorně potvrzeno v Kraji Vysočina 35 případů chřipky bez závažného průběhu. Z toho bylo 6 případů chřipky typu A, 29 případů chřipky typu B.  Dále byly laboratorně potvrzeny 3 případy onemocnění způsobených RS viry, také bez závažného průběhu.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586.

zveřejněno 20. 3. 2023 - 8:43