KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Výskyt svrabu na Vysočině

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (dále KHSV) eviduje v posledních měsících zvýšený výskyt případů svrabu. Jen za první tři měsíce letošního roku mají epidemiologové hlášeno 112 případů. Svrab (scabiens) je velmi nakažlivé, nepříjemně svědivé kožní onemocnění. Naštěstí není životu nebezpečné. Touto infekcí se může nakazit úplně každý.

Infekční onemocnění svrab podléhá povinnému hlášení lékařů příslušné krajské hygienické stanici jako orgánu ochrany veřejného zdraví. „I když nepatříme mezi kraje nejvíce zasažené, i u nás jsme zaznamenali nárůst počtu pacientů se svrabem. Porovnali jsme počty případů za první tři měsíce letošního roku se stejným obdobím let 2018 a 2019. Tedy s dobou před vypuknutím pandemie onemocnění covid-19,“  uvádí MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV. „V  roce 2018 bylo v našem kraji hlášeno za první čtvrtletí 33 případů svrabu a o rok později 35 případů. Za leden až březen roku 2023 je hlášených pacientů již 112. Je to více než trojnásobek. Přitom za celý rok 2018 jsme evidovali 146 případů a za celý rok 2019 pak 161 případů svrabu,“ doplňuje statistické údaje MUDr. Pavlasová.

graf - Počet případů svrabu za první tři měsíce 2018-2023

Graf č. 1: Počty hlášených případů svrabu za leden až březen v letech 2018 až 2023. Kraj Vysočina. Zdroj: ISIN

„Svrabem se může po kontaktu s infekčním člověkem nakazit opravdu každý. Když se objeví příznaky, je třeba neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Léčba sama je pak poměrně snadná,“ nabádá Ing. Šimon Veleba, ředitel Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví KHSV.

Svrab je velmi nakažlivé parazitární onemocnění kůže, které způsobuje zákožka svrabová. Přenáší se úzkým tělesným kontaktem s nemocným člověkem. Během velmi krátké doby dvou až tří minut se samička zavrtává do kůže nového hostitele. Ve svrchní vrstvě kůže vytváří několikamilimetrové chodbičky, do nichž klade vajíčka. Chodbičky si pak hloubí všechna vývojová stádia cizopasníka. Typickými příznaky nemoci jsou drobné červené pupínky uspořádané ve dvojicích, případně puchýřky, a chodbičky v kůži. Nemoc provází silné svědění, především v noci, když se tělo prohřeje pod přikrývkou. Svrab nejvíce postihuje místa s jemnou kůží, jako jsou meziprstní prostory rukou či nohou, zápěstí, lokty, podpaží, kůže kolem pupku a prsních bradavek, genitálie, hýždě a plosky nohou. Postupně může postihnout takřka celý kožní povrch. Onemocnění se nepřenáší běžným denním kontaktem, jako je podání ruky či dotyk. K přenosu může dojít i kontaminovaným ložním prádlem, ručníky, oblečením, přikrývkami nebo spacími pytli, když jsou tyto předměty použity bezprostředně po nakažené osobě. K šíření nákazy může docházet vlivem nízké hygienické úrovně například v ubytovnách, některých ubytovacích a rekreačních provozovnách.

Onemocnění se vyskytuje ve všech věkových skupinách obyvatel. Obecně největší riziko nákazy je u dětí a osob s oslabenou imunitou. V poslední době dochází k  nárůstu počtu případů mezi dospívajícími ve věku 15 až 19 let.

graf - Počet případů svrabu za rok 2018-22, první čtvrtletí 2023

Graf č. 2. Počty hlášených případů svrabu v jednotlivých věkových skupinách: celkový počet hlášených případů od r. 2018 až 2022, počet hlášených případů za první tři měsíce roku 2023. Kraj Vysočina. Zdroj: ISIN

graf - výskyt svrabu první čtvrtlení 2018-2023 dle věku

Graf č. 3. Počty hlášených případů svrabu v jednotlivých věkových skupinách: za první čtvrtletí  od r. 2018 až 2023. Kraj Vysočina. Zdroj: ISIN

Svrab se léčí lokálně mastmi, které předepisuje lékař. Pokud někdo onemocní svrabem, je nezbytné léčit všechny členy jeho domácnosti a sexuální partnery, vyloučit další kontakt s nemocným i kontaminovanými lůžkovinami a oděvem. Všechno osobní a ložní prádlo včetně ručníků je nutné denně měnit, vyprat na teplotu minimálně 60° C, důkladně přežehlit žehličkou nastavenou na nejvyšší teplotu. Předměty, které není možné vystavovat vysoké teplotě či je prát (bačkory, pantofle, plyšové hračky apod.), je nutné uskladnit v uzavřených plastových pytlích na dobře větraném místě až 7 dnů. Případně tyto věci vystříkat vhodným insekticidním prostředkem dle pokynů výrobce a následně nechat řádně vyvětrat. Postele je potřeba důkladně vyluxovat, matrace rozložit a nechat vyvětrat nejlépe na slunci.

V případě výskytu svrabu v sociálních, zdravotnických či ubytovacích zařízeních je třeba řádně vydezinfikovat všechny povrchy, lůžkoviny a ostatní prádlo přeprat na vysokou teplotu minimálně 60°C a přežehlit. Dále je nutné zamezit kontaktu zdravých osob s nemocnými. Personál by měl při manipulaci s použitým prádlem a lůžkovinami používat ochranné prostředky a desinfekci rukou. Ve školách a zařízeních pro děti a mladistvé doporučujeme obdobný postup,” doplňuje informaci Hana Pavlasová.

Další informace o onemocnění svrabem naleznete také na webových stránkách Krajské hygienické stanice kraje Vysočina nebo Státního zdravotního ústavu.

 

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586.

 

 

 

 

zveřejněno 14. 4. 2023 - 8:50