KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Na UCI MTB World Cup a na žďárské pouti hygienici kontrolovali kvalitu stravovacích služeb

Minulý víkend proběhly na Vysočině dvě velké akce s mnohatisícovou účastí veřejnosti, Světový pohár v MTB v Novém Městě na Moravě a tradiční Svatojánská pouť ve Žďáře nad Sázavou. Krajští hygienici se zde proto při kontrolách zaměřili na kvalitu poskytovaného stravování. Ve Vysočina aréně při závodech horských kol zajišťovala stravování pro všechny účastníky jedna cateringová společnost. Při kontrole nebylo shledáno závad. Na žďárské pouti bylo rychlé občerstvení nabízeno v padesáti mobilních stáncích různých provozovatelů. Zde byly zjištěny jen drobné nedostatky, které se řešily domluvou a byly na místě odstraněny. Nedošlo k závažnému pochybení a porušení hygienických předpisů. Při kontrolách nebyly uloženy sankce.

V Novém Městě na Moravě při závodech horských kol poskytovala stravování organizátorům, dobrovolníkům, VIP návštěvníkům, novinářům i široké veřejnosti jedna cateringová firma. Byly využívány zchlazené pokrmy, které byly regenerovány v konvektomatech v přípravně, odtud distribuovány do výdejních míst. Provozovatel měl k dispozici zázemí a moderní vybavení, které skýtá Vysočina aréna. Za čtyři dny konání závodů bylo vydáno několik tisíc porcí jídel.

Mgr. Zdeněk Novotný, ředitel Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV) popisuje, na co se kontroloři zaměřili: „V místě konání závodů jsme zkontrolovali všechna výdejní místa, kde bylo nabízeno stravování. Prověřili jsme, jestli je obsluhující personál řádně poučený, jaké musí dodržovat postupy při zpracování a prodeji pokrmů. Aby například nesprávnou manipulací s potravinami nedocházelo k jejich kontaminaci. Dalším bodem kontroly bylo dodržování provozní hygieny, jako čistoty pracovních ploch, používaných pomůcek a nástrojů, pracovního oděvu a hygieny rukou. Kontrolováno bylo i řádné uskladnění potravin. A to zejména u potravin podléhajících rychlé zkáze, které musí být uloženy v odpovídajícím chladírenském zařízení. Neméně důležitá je u nabízených potravin i kontrola dodržení doby jejich použitelnosti.“ Zaměstnanci cateringové služby se prokázali zdravotním průkazem. V nabídkovém menu byly u nabízených pokrmů řádně vyznačeny obsažené alergeny. Provozovatel doložil původ nakoupených pokrmů a zpracovaný HACCP*). Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

Na pouti ve Žďáře nad Sázavou hygienici zkontrolovali padesát mobilních stánků rychlého občerstvení. „V nabídce byly převážně trdelníky, bramboráky, langoše, hamburgery, nudle nebo kebab. I tady byly hygienické podmínky dodrženy. Zjištěny byly jen drobné nedostatky v označování nabízených pokrmů obsaženými alergeny. Tyto závady byly řešeny na místě domluvou a obratem odstraněny,“ doplňuje Novotný.

kontroly stánky pouť klobásakontroly stánky pouť lednice

kontroly stánky alergenykontroly stánky pouť ZR

KHSV provádí v průběhu letní sezóny kontroly provozoven rychlého občerstvení na poutích, venkovních koncertech, festivalech, v kempech i na koupalištích. Sleduje také kvalitu nabízené točené zmrzliny. V loňské sezóně od 1. 6. do 31. 7. 2022 bylo provedeno 82 kontrol pevných stánků a zde uloženo 7 sankcí. Dále bylo provedeno 57 kontrol mobilních stánků s rychlým občerstvením a uloženo 14 sankcí.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 604 699 678

*) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, a představuje soubor preventivních opatření uplatňovaných před výrobou, v průběhu i po skončení výroby pokrmů. Vytvoření a zavedení HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. 4. 2004 o hygieně potravin.

zveřejněno 19. 5. 2023 - 11:26