KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

V rybnících Velký i Malý Pařezitý je voda opět vhodná ke koupání

V pátek 11. 8. odebrali krajští hygienici kontrolní vzorky vody koupacích ploch, ve kterých předchozí monitoring odhalil zvýšené mikrobiologické znečištění. Jednalo se o Velký Pařezitý a Malý Pařezitý rybník a odběrné místo Městská pláž Červená Řečice na vodní nádrži Trnávka. Důvodem kontrolních odběrů bylo potvrzení, zda zvýšené mikrobiologické znečištění bylo pouze krátkodobé. Aktuální výsledky testů ukázaly, že v obou Pařezitých rybnících je voda opět čistá a hygienicky nezávadná. Na Trnávce je však opakovaně zjištěn zvýšený výskyt sinic.

Malý Pařezitý Malý Pařezitý

„Vzorky byly odebírány ve třech lokalitách, kde jsme minulý týden zaznamenali mikrobiologické znečištění vody nad doporučené hygienické hodnoty – Velký a Malý Pařezitý a Městská pláž na Trnávce. Aktuální výsledky potvrdily, že se jednalo o krátkodobé bakteriální znečištění v důsledku intenzivních dešťů. Nyní je stav pod doporučovanými hygienickými hodnotami,“ uvádí Ing. Milan Brychta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Oba rybníky, Velký i Malý Pařezitý, mají opět vodu vhodnou ke koupání. „Jiná situace je však na Městské pláži Červená Řečice na Trnávce, kde sice pokleslo mikrobiologické znečištění, ovšem jsou zde stále namnožené sinice, proto zůstává tato lokalita v oranžovém stupni,“ doplňuje informaci Milan Brychta.

Velký Pařezitý Velký Pařezitý

„Letošní poslední pravidelný monitoring kvality všech koupacích ploch na Vysočině proběhne ještě dne 21. srpna. Pouze tam, kde je průběžně odhalován výskyt sinic, se vzorky odebírají častěji nad rámec tohoto pravidelného monitoringu, a budeme v nich pokračovat do konce letošní koupací sezóny,“ uvádí Ing. Kristýna Štěpánová, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Havlíčkův Brod a Pelhřimov KHS kraje Vysočina.

Kvalitu vody v koupacích vodách na Vysočině sledujte i nadále na webových stránkách KHSV.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 604 699 678.

 

zveřejněno 15. 8. 2023 - 11:22