KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Krajští hygienici vydávají zákaz koupání ve vodní nádrži Sedlice

Ve vodní nádrži Sedlice je Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina (KHSV) vydán zákaz koupání. Výsledky odebraných vzorků vody prokázaly masivní výskyt sinic. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. I v některých dalších lokalitách došlo vlivem horkého počasí k namnožení sinic a tím ke zhoršení kvality vody. Jedná se o rybníky  Ředkovec a Medlov a také o Koněšínskou pláž na Dalešické přehradě. Tyto tři sledované koupací plochy jsou nově od tohoto týdne zařazeny do třetího stupně, který odpovídá mírně zvýšené pravděpodobnosti vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Zákaz koupání i nadále trvá pro rybník Kachlička.

fotografie - odběr vzorků z vodní nádrže Sedlice Odběry  vzorků VN Sedlice

Dne 21. 8. proběhlo poslední z řady pravidelných zjišťování kvality vody  na sledovaných koupacích plochách v Kraji Vysočina. Výsledky laboratorních rozborů svědčí o tom, že na některých místech došlo ke zhoršení kvality vody ke koupání. „Vlivem velkého horka v posledních dvou týdnech došlo v některých lokalitách k  namnožení sinic a chlorofylu-a. Kvalita vody se velmi rychle zhoršila ve vodní nádrži Sedlice a zjištěné masivní množství sinic překročilo hygienické limity. Pro koupající se osoby zde hrozí akutní poškození zdraví. KHS kraje Vysočina proto vydává zákaz koupání v této vodní nádrži,“ vysvětluje aktuální stav Ing. Milan Brychta, ředitel Odboru hygieny obecné a komunální KHSV.

fotografie - pohled na hladinu Vodní nádrže Sedlice Vodní nádrž Sedlice

I v dalších oblastech se vyskytují sinice a chlorofyl-a jako v rybníce Ředkovec nebo Medlov a také v Dalešické přehradě u Koněšínské pláže. Tyto plochy jsou nově zařazeny do třetího, oranžového, stupně. Vodní nádrž Trnávka i nadále zůstává ve čtvrtém červeném stupni z důvodu velkého výskytu sinic a voda není vhodná ke koupání. Ke zlepšení situace naopak došlo na koupališti v Novém Městě na Moravě, kde množství sinic a chlorofylu-a od posledního měření pokleslo. Místo je hodnoceno druhým stupněm a po koupání je doporučeno se osprchovat. Ostatní lokality zůstávají od posledních odběrů nezměněné.

Třetí oranžový stupeň značí mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání doporučujeme se vždy osprchovat.

Čtvrtý červený stupeň znamená, že voda neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje zdravotní riziko. Koupání nelze doporučit především citlivým jedincům, zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a osobám s oslabeným imunitním systémem.

Kvalitu vody v koupacích vodách na Vysočině je možné až do konce sezóny sledovat na webových stránkách KHSV. U vodních ploch, kde je zjištěna zhoršená kvalita vody, budou odebrány vzorky ještě 28. 8. 2023.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 604 699 678.

zveřejněno 24. 8. 2023 - 1:18