KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění za 44. týden

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 44. týden eviduje v regionu 1241 nových případů akutních respiračních onemocnění (ARI) v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Nejvíce nových případů je hlášeno v okresech Žďár nad Sázavou (1543 případů na 100 tis. obyv.) a Havlíčkův Brod (1298 případů na 100 tis. obyv.). Nejméně nových případů přibylo na Třebíčsku, kde je hlášeno 1021 nových případů na 100 tis. obyvatel.

graf - relativní nemocnost ARI 44. týden 2023 Zdroj: registr ARI

Za poslední týden počty nových případů akutních respiračních onemocnění v Kraji Vysočina opět mírně vzrostly. Největší relativní nemocnost je mezi dětmi do 5 let. „Měli bychom využít příznivého počasí a pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu. Uzavřené prostory, kde se shromažďuje větší počet osob, je třeba pravidelně, krátce ale intenzivně, větrat. Jde například o školní třídy nebo kanceláře. Větrání přispívá ke snížení virové nálože v místnosti. Pestrá strava bohatá na vitamíny, pohyb a dostatek spánku nám pomůže období respiračních onemocnění co nejlépe překonat,“ radí MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru KHSV.

graf - relativní nemocnost ARI věkové skupiny 44. týden 2023 Zdroj: registr ARI

mapa - relativní nemocnost ARI dle okresů 44. týden 2023 Zdroj: registr ARI

Doporučení Státního zdravotního ústavu: Na co nezapomenout na začátku sezóny respiračních onemocnění.

Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586

 

zveřejněno 6. 11. 2023 - 2:05