KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění za 5. týden

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 5. týden roku 2024 eviduje 2004 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Nárůst počtu hlášených případů se oproti předchozímu týdnu zpomalil. Nejvíce zasažený je nadále žďárský okres, kde je nových pacientů hlášeno 3345/100 tis. obyvatel. V okrese Pelhřimov je nových případů 1841/100 tis. obyvatel, na Havlíčkobrodsku 1762 a na Jihlavsku 1578 nových případů na 100 tis. obyvatel. V okrese Třebíč je nových případů 1277 na 100 tis. obyvatel.

Graf relativní nemocnost ARI, Kraj Vysočina, 5. týdenZdroj: Registr ARI

Rychlý nárůst počtu nově hlášených případů akutních respiračních onemocnění se oproti předchozímu týdnu zpomalil. „K nárůstu počtu nemocných o 37 % došlo mezi seniory nad 65 let. O 12 % vzrostla nemocnost u dospělé populace. V minulém týdnu se o 19,7  % snížil počet nových pacientů ve věku do 5ti let. Onemocnění dýchacích cest mívá většinou mírný průběh. Mezi původci onemocnění stále dominuje chřipka typu A,“ komentuje situaci MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV.

Graf, hlášení ARI, věkové skupiny, Kraj Vysočina, za 5. týdenZdroj: Registr ARI

Mapa, realtivní nemocnost ARI, okresy Kraje Vysočina, za 5. týdenZdroj: Registr ARI

Stále platí Doporučení Státního zdravotního ústavu k předcházení šíření akutních respiračních onemocnění.

Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586

zveřejněno 6. 2. 2024 - 9:00