KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění za 6. týden

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 6. týden roku 2024 eviduje 2173 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Oproti předcházejícímu kalendářnímu týdnu došlo k nárůstu počtu nově hlášených případů o 8,4 %. Nejvíce případů je stále hlášeno ze žďárského okresu, a to 3009/100 tis. obyvatel. V okrese Pelhřimov je nových případů 2347/100 tis. obyvatel, na Havlíčkobrodsku 1907 a na Jihlavsku 1817 nových pacientů na 100 tis. obyvatel. V okrese Třebíč evidujeme 1708 nově hlášených případů na 100 tis. obyvatel.

Graf počty případů akutních respiračních onemocnění za 6. týdenZdroj: Registr ARI

Počet nově hlášených případů akutních respiračních onemocnění oproti předchozímu týdnu v regionu opět mírně vzrostl. „Stále nejvyšší počty nemocných evidujeme mezi předškolními dětmi, v minulém týdnu bylo hlášeno 4540 nových pacientů v přepočtu na 100 tis. obyvatel. K nejrychlejšímu šíření – o 21 %, došlo u školních dětí ve věku od 6 do 14 let. Věříme, že probíhající jarní prázdniny by mohly tuto situaci zmírnit,“ uvádí MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV a dodává: „Mezi původci stále dominuje chřipka typu A. Onemocnění mívají ve většině případů lehčí průběh.“

Graf hlášení počtu akutních respiračních onemocnění věkové skupiny za 6. týdenZdroj: Registr ARI

KHSV všem obyvatelům kraje doporučuje dodržovat základní protiepidemická opatření v prevenci šíření chřipky a dalších respiračních nemocí – důslednou hygienu rukou, respirační etiketu a dodržování rozestupů. Určitě je na místě použití ochrany dýchacích cest, například při návštěvě lékaře či při cestování hromadnou dopravou. Zvláště oslabeným jedincům a starším osobám radíme vyhývat se v tomto období větším kolektivům, kde dochází ke snadnému šíření nákazy.

mapa relativní nemocnost akutních respiračních onemocnění okresy za 6. týdenZdroj: Registr ARI

Stále platí Doporučení Státního zdravotního ústavu k předcházení šíření akutních respiračních onemocnění.

Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586

zveřejněno 12. 2. 2024 - 2:43