KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění za 12. týden

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 12. týden roku 2024 eviduje 1457 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Oproti předchozímu týdnu došlo k poklesu relativní nemocnosti o 4 %. Nejvíce nově hlášených případů je stále v okrese Žďár nad Sázavou, a to 2029/100 tis. obyvatel. V okrese Havlíčkův Brod je nových případů 1390/100 tis. obyvatel, na Jihlavsku 1293 a na Třebíčsku 1221 nových pacientů na 100 tis. obyvatel. V okrese Pelhřimov je hlášeno 1188 nových případů na 100 tis. obyvatel.

Graf hlášení počtu případů akutních respiračních onemocnění za 12. týden Zdroj: registr ARI

Celkový počet nových případů akutních respiračních onemocnění v Kraji Vysočina poklesl za minulý týden o 4 %. „Přes pozitivní trend je stále velký počet nových pacientů do 5 let. Také mezi dětmi školního věku se akutní respirační onemocnění stále šíří,“ říká MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV, a dodává: „Doporučujeme proto obzvláště v dětských kolektivech dodržovat protiepidemická opatření, jako jsou zvýšená hygiena rukou, bezpečné rozestupy, respirační etiketa a dezinfekce povrchů. Uzavřené prostory také častěji a intenzivně větrat.“

Graf hlášení počtu případů ARI dle věkových skupin 12. týden Zdroj: registr ARI

Mapa relativní nemocnost ARI za 12. týden Zdroj: registr ARI

Základní protiepidemická opatření v předcházení šíření akutních respiračních nemocí: Doporučení Státního zdravotního ústavu k předcházení šíření akutních respiračních onemocnění.

Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586

zveřejněno 25. 3. 2024 - 10:45