KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Vyhodnocení kontrol zaměřených na výrobky obsahující látku HHC

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) v provozovnách kontrolovala nabízené kosmetické přípravky a výrobky související s tabákovými výrobky, zdali neobsahují zakázanou látku HHC. Za období od 8. do 22. března letošního roku bylo provedeno 179 kontrol provozoven. V rámci kontrol nebyla zjištěna žádná pochybení.

Od 6. března 2024 vstoupilo v účinnost nové nařízení vlády, kterým byla látka HHC zařazena na seznam návykových látek. V rámci celorepublikové kontrolní akce se Krajská hygienická stanice kraje Vysočina zaměřila na nabízené kosmetické přípravky a výrobky související s tabákovými výrobky, zdali tuto zakázanou látku neobsahují. „Při kontrolách jsme se zabývali výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky, jako wapovací pera a jejich náplně, e-liquidy, cartidge, pre rolls (jointy) apod. Mezi kontrolovanými kosmetickými přípravky byly sledovány oleje, kapky a spreje,“ říká Ing. Vendula Kalábová z Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání KHSV.

„Prověřovali jsme výrobce, dovozce a distributory se sídlem v Kraji Vysočina, dále prodejny a sklady nabízející uvedený sortiment, prodejní automaty, internetový obchod i prodej na sociálních sítích. V neposlední řadě probíhaly kontroly i v ubytovacích zařízeních, jestli zde nejsou nabízeny k prodeji zakázané výrobky,“ doplňuje Kalábová. Celkem bylo zkontrolováno 179 provozoven. Nebylo zjištěno žádné pochybení.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586

zveřejněno 25. 3. 2024 - 11:13