KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění za 13. týden

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 13. týden roku 2024 eviduje 1067 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Oproti předchozímu týdnu došlo k výraznějšímu poklesu relativní nemocnosti – o 26,8 %. V okrese Žďár nad Sázavou, kde je nemocnost stále největší, bylo hlášeno 1329 nových případů na 100 tis. obyvatel. V okrese Havlíčkův Brod je nových případů 1274, na Pelhřimovsku 1172 a na Jihlavsku 942 na 100 tis. obyvatel. Nejméně nemocných na 100 tis. obyvatel přibylo v okrese Třebíč, a to 659.

Graf Hlášení počtu případů akutních respiračních onemocnění v Kraji Vysočina za 13. týdenZdroj: Registr ARI

V současné době dochází v Kraji Vysočina k dalšímu poklesu počtu nemocných akutními respiračními infekcemi ve všech věkových skupinách obyvatel. „K poklesu počtu onemocnění došlo v souvislosti s teplejším počasím a k dalšímu zklidnění situace přispějí jak velikonoční prázdniny, tak i prodloužený sváteční víkend. Ovšem základní zásady, jako hygienu rukou, respirační etiketu i vzájemnou ohleduplnost, bychom měli dodržovat stále. Nejen v souvislosti s akutními respiračními onemocněními, ale také s ohledem na zvýšený výskyt případů černého kašle, případně dalších infekčních onemocnění,“ radí MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV.

Graf Hlášení počtu případů akutních respiračních onemocnění v Kraji Vysočina za 13.týdenZdroj: Registr ARI

Mapa Relativní nemocnost ARI v Kraji Vysočina za 13. týdenZdroj: Registr ARI

Základní protiepidemická opatření v předcházení šíření akutních respiračních nemocí: Doporučení Státního zdravotního ústavu k předcházení šíření akutních respiračních onemocnění.

Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586

zveřejněno 2. 4. 2024 - 10:09