KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění za 14. týden

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 14. týden roku 2024 eviduje 1213 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Oproti předchozímu týdnu se relativní nemocnost o 13,7 % zvýšila. V okrese Žďár nad Sázavou, kde je nemocnost stále největší, bylo hlášeno 1706 nových případů na 100 tis. obyvatel. V okrese Pelhřimov je nových případů 1486, na Jihlavsku 978, a na Třebíčsku 976 na 100 tis. obyvatel. Nejméně nemocných na 100 tis. obyvatel přibylo v okrese Havlíčkův Brod, a to 941.

Graf hlášení počtu akutních respiračních nemocí za 14. týdenZdroj: registr ARI

Za minulý týden počty akutních respiračních onemocnění mírně vzrostly. „V Kraji Vysočina došlo oproti předchozímu týdnu k mírnému zvýšení počtu případů respiračních nemocí, a to o 13,7 %. Onemocnění mají povětšinou mírný průběh a pacienti se léčí v domácím prostředí.  Původcem onemocnění jsou nejčastěji RS viry a virus chřipky A. S přicházejícími teplými dny již neočekáváme další výrazné zhoršování situace,“ informuje MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV.

Graf hlášení počtu případů ARI ve věkových skupinách za 14. týdenZdroj: registr ARI

Mapa relativní nemocnost ARI dle okresů za 14. týdenZdroj: registr ARI

Stále platí základní opatření v předcházení šíření akutních respiračních nemocí: Doporučení Státního zdravotního ústavu k předcházení šíření akutních respiračních onemocnění.

Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586

zveřejněno 8. 4. 2024 - 2:19