KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Bakteriální rezistence ohrožuje účinnost antibiotik.

Účinnost antibiotik je ohrožena. Odolnost bakterií vůči antibiotické léčbě rychle roste z důvodu nesprávného a častého používání antibiotik v humánní i veterinární medicíně.

 leták antimikrobiální rezistence způsobuje, že antibiotika ztrácejí účinnost

Bakterie, které způsobují infekční onemocnění, jsou stále odolnější neboli rezistentní vůči účinkům antibiotik. To způsobuje komplikace při léčbě. Jedná se o celosvětový problém. Antibiotická rezistence a neúčinnost léčby má za následek nezřídka i smrt pacienta. Počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi stále stoupá. V České republice dle statistik zemře ročně na bakteriální rezistenci více osob než při dopravních nehodách. Na tento problém upozorňují Světový antibiotický týden a Evropský antibiotický den, jehož hlavní letošní téma je: "Cíle antimikrobiální rezistence: jak jich můžeme dosáhnout do roku 2030?"

leták riziko antimikrobiální rezistence leták vakcíny hrají důležitou roli v boji proti bakteriální rezistenci 

Národní antibiotický program si klade za cíl zajistit pacientům dostupnou, účinnou, bezpečnou a nákladově efektivní léčbu s ohledem na antibiotickou rezistenci bakterií.

Kampaň Státního zdravotního ústavu Důvěřuj svému lékaři (antibiotickarezistence.cz).