KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Kontroly stravovacích služeb

Výsledky kontrol stravovacích služeb kde byly zjištěny závažné nedostatky

(výsledky zveřejněny po dobu 30 dnů od ukončení kontroly)

Hotel Podlesí, Podlesí 15, 592 03 Sněžné
kontrola dne 31. 8. 2023

V rámci státního zdravotního dozoru byla provedena kontrola záručních lhůt potravin. V chladícím  zařízení byly nalezeny tyto potraviny s prošlou dobou použitelnosti: Alpinetta mozzarella, datum spotřeby 29. 8. 2023, množství 1 ks po 180 g, celkem 20 kusů, výrobce Milchverk Jäger GmbH, Hauptstrasse 38, D – 83527 Haag i. OB, Země původu Německo.

Provozovna byla udržována v čistotě a dobrém stavu.

Na místě bylo uloženo opatření k likvidaci jiných než bezpečných potravin.  Provozovateli byl uložen správní trest – pokuta.

Dotčený provozovatel se k uveřejněným informacím nevyjádřil.

Fotografie:

Hotel Podlesí, Podlesí 15, 592 03 Sněžné : Foto č. 1 (náhled)
Hotel Podlesí, Podlesí 15, 592 03 Sněžné : Foto č. 2 (náhled)
Hotel Podlesí, Podlesí 15, 592 03 Sněžné : Foto č. 3 (náhled)
Hotel Podlesí, Podlesí 15, 592 03 Sněžné : Foto č. 4 (náhled)
Hotel Podlesí, Podlesí 15, 592 03 Sněžné : Foto č. 5 (náhled)
Hotel Podlesí, Podlesí 15, 592 03 Sněžné : Foto č. 6 (náhled)
Kontrolovaná osoba: SPA Hotel Podlesí – Walldorf s.r.o.
zveřejněno 20. 9. 2023
Hotel Leopold Račín
kontrola dne 17. 8. 2023

V rámci státního zdravotního dozoru byla provedena kontrola záručních lhůt potravin. V chladícím boxu byly nalezeny tyto potraviny s prošlou dobou použitelnosti: Kynutý knedlík, výrobce Lef spol. s r. o., Zámecká 125, 696 05  Milotice,  datum spotřeby do 31. 7. 2023 (v době kontroly 17 dní po datu spotřeby), hmotnost 600 g, Houskový knedlík, Svoboda – výroba domácích knedlíků s. r. o., Blučina 700, 664 56  Blučina, datum spotřeby do 13. 8. 2023, 3 kusy po 600 g (v době kontroly 4 dny po datu spotřeby).

Provozovna byla udržována v dobrém stavu.

Na místě bylo uloženo opatření k likvidaci jiných než bezpečných potravin.  Provozovateli byl uložen správní trest – pokuta. 

Dotčený provozovatel se k uveřejněným informacím nevyjádřil.

Fotografie:

Hotel Leopold Račín: Foto č. 1 (náhled)
Hotel Leopold Račín: Foto č. 2 (náhled)
Hotel Leopold Račín: Foto č. 3 (náhled)
Hotel Leopold Račín: Foto č. 4 (náhled)
Kontrolovaná osoba: Hotel Leopold Račín s. r. o.
zveřejněno 29. 8. 2023

Informace o kontrolách provozoven stravovacích služeb

Srpen

Provedeno 96 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 14 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červenec

Provedeno 122 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 34 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červen

Provedeno 97 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 22 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Květen

Provedeno 121 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Duben

Provedeno 74 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Březen

Provedeno 97 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 12 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Únor

Provedeno 93 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Leden

Provedeno 98 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 16 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Prosinec

Provedeno 36 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Listopad

Provedeno 61 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Říjen

Provedeno 107 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 18 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Září

Provedeno 79 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Srpen

Provedeno 104 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červenec

Provedeno 112 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červen

Provedeno 94 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Květen

Provedeno 81 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Duben

Provedeno 67 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Březen

Provedeno 92 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Únor

Plánované kontroly v oblasti hygieny potravin nejsou prováděny.

Provedeno 10 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování nebo ke kontrole mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách v oblasti nedodržování mimořádných opatření. 

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Leden

Plánované kontroly v oblasti hygieny potravin nejsou prováděny.

Provedeno 12 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování nebo ke kontrole mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách v oblasti nedodržování mimořádných opatření. 

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Prosinec

Plánované kontroly neprováděny.

Provedeno 6 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovně v oblasti hygieny potravin.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Listopad

Plánované kontroly neprováděny.

Provedeno 9 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Říjen

Provedeno 111 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Září

Provedeno 82 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Bylo přistoupeno k uzavření 1 provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Srpen

Provedeno 85 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červenec

Provedeno 81 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 6 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červen

Provedeno 93 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 3 provozovnách.

Bylo přistoupeno k uzavření 1 provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Květen

Provedeno 120 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 7 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Duben

Provedeno 28 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 6 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Poznámka 

Činnost pracovníků je dále zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

 

Březen

Plánované kontroly neprováděny.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Únor

Plánované kontroly neprováděny.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Leden

Plánované kontroly neprováděny.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

 

Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za rok 2022

Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za rok 2021