KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Kontroly stravovacích služeb

Výsledky kontrol stravovacích služeb kde byly zjištěny závažné nedostatky

(výsledky zveřejněny po dobu 30 dnů od ukončení kontroly)

kavárna Sun Sport, Vysočina Aréna, Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě
kontrola dne 14. 2. 2024

V chladícím  zařízení byly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti: camembertová pomazánka, datum spotřeby 13.1.2024, množství 2 kg, výrobce Gastro - Menu express a.s., Konská 199, Třinec, zakysaná smetana, datum spotřeby 1.1.2024, množství 800 g, výrobce Olma a.s., Pavelkova 597/18, Holice, debrecínské párky, datum spotřeby 22.1.2024, množství 600 g, výrobce Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec č.p. 60, 588 61 Kostelec, vysočina Pikok, datum spotřeby 7.2.2024, množství 600 g, výrobce Uzeniny Příbram, a.s., Ant. Staška 1670/80, Praha 4. Provozovna byla udržována v čistotě a dobrém stavu.

Na místě bylo uloženo opatření k likvidaci jiných než bezpečných potravin.  Provozovateli byl uložen správní trest – pokuta. 

Vyjádření provozovatele ke zveřejněným informacím: Dotčený provozovatel se k uveřejněným informacím nevyjádřil.

Fotografie:

kavárna Sun Sport, Vysočina Aréna, Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě   : Foto č. 1 (náhled)
kavárna Sun Sport, Vysočina Aréna, Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě   : Foto č. 2 (náhled)
kavárna Sun Sport, Vysočina Aréna, Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě   : Foto č. 3 (náhled)
kavárna Sun Sport, Vysočina Aréna, Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě   : Foto č. 4 (náhled)
kavárna Sun Sport, Vysočina Aréna, Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě   : Foto č. 5 (náhled)
Kontrolovaná osoba: Sun Sport, s.r.o.
zveřejněno 28. 2. 2024

Informace o kontrolách provozoven stravovacích služeb

Leden

Provedeno 101 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 19 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Prosinec

Provedeno 40 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Listopad

Provedeno 113 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 12 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Říjen

Provedeno 127 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 26 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Září

Provedeno 70 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 20 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Srpen

Provedeno 97 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 29 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červenec

Provedeno 122 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 39 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červen

Provedeno 98 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 22 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Květen

Provedeno 125 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 22 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Duben

Provedeno 74 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 10 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Březen

Provedeno 97 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 12 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Únor

Provedeno 93 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 19 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Leden

Provedeno 98 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 17 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Prosinec

Provedeno 36 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Listopad

Provedeno 61 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Říjen

Provedeno 107 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 18 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Září

Provedeno 79 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Srpen

Provedeno 104 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červenec

Provedeno 112 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červen

Provedeno 94 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Květen

Provedeno 81 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Duben

Provedeno 67 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Březen

Provedeno 92 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Únor

Plánované kontroly v oblasti hygieny potravin nejsou prováděny.

Provedeno 10 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování nebo ke kontrole mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách v oblasti nedodržování mimořádných opatření. 

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Leden

Plánované kontroly v oblasti hygieny potravin nejsou prováděny.

Provedeno 12 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování nebo ke kontrole mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách v oblasti nedodržování mimořádných opatření. 

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Prosinec

Plánované kontroly neprováděny.

Provedeno 6 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovně v oblasti hygieny potravin.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Listopad

Plánované kontroly neprováděny.

Provedeno 9 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Říjen

Provedeno 111 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Září

Provedeno 82 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Bylo přistoupeno k uzavření 1 provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Srpen

Provedeno 85 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červenec

Provedeno 81 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 6 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červen

Provedeno 93 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 3 provozovnách.

Bylo přistoupeno k uzavření 1 provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Květen

Provedeno 120 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 7 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Duben

Provedeno 28 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 6 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Poznámka 

Činnost pracovníků je dále zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Březen

Plánované kontroly neprováděny.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Únor

Plánované kontroly neprováděny.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Leden

Plánované kontroly neprováděny.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

 

Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za rok 2023

Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za rok 2022

Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za rok 2021