KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Kontroly stravovacích služeb

Výsledky kontrol stravovacích služeb kde byly zjištěny závažné nedostatky

(výsledky zveřejněny po dobu 30 dnů od ukončení kontroly)

Hotel Horník, ev. č. 18 Vlachovice
kontrola dne 9. 5. 2024

V rámci státního zdravotního dozoru dne 9. 5. 2024 byla provedena také kontrola záručních lhůt skladovaných potravin. V chladícím  zařízení byly nalezeny tyto potraviny s prošlou dobou použitelnosti: Jogurt meruňkový, spotřebujte do 4. 5. 2024, množství 14 kusů po 150g, výrobce Ekomilk a. s., Příborská 818, Frýdek Místek, Jogurt bílý smetanový Meliko, spotřebujte do 2. 5. 2024, množství  4 kg, výrobce Bidfood s. r. o., V Růžovém  údolí 563, Kralupy nad Vltavou, Pikantní utopenci s feferonkou, hmotnost 1,5 kg, výrobce Bidfood s. r. o., V Růžovém  údolí 563, Kralupy nad Vltavou, spotřebujte do 19. 10. 2023.

Provozovna byla v době kontroly udržována v čistotě a pořádku.

Na místě bylo uloženo opatření k likvidaci jiných než bezpečných potravin.  Provozující společnosti byla uložena sankce. 

Vyjádření provozovatele ke zveřejněným informacím:

Dotčený provozovatel se k uveřejněným informacím nevyjádřil.

 

Fotografie:

Hotel Horník, ev. č. 18 Vlachovice: Foto č. 1 (náhled)
Hotel Horník, ev. č. 18 Vlachovice: Foto č. 2 (náhled)
Hotel Horník, ev. č. 18 Vlachovice: Foto č. 3 (náhled)
Hotel Horník, ev. č. 18 Vlachovice: Foto č. 4 (náhled)
Hotel Horník, ev. č. 18 Vlachovice: Foto č. 5 (náhled)
Kontrolovaná osoba: Resort Naive, s. r. o.
zveřejněno 27. 5. 2024
Tálský mlýn, Zámek 18, Žďár nad Sázavou
kontrola dne 5. 4. 2024

V rámci státního zdravotního dozoru byla provedena kontrola záručních lhůt potravin. V chladícím  zařízení byly nalezeny tyto potraviny s prošlou dobou použitelnosti: trampský salám, datum spotřeby 28. 3. 2024, množství celkem 2,20 kg, výrobce Prantl Masný průmysl s.r.o., Havlíčkovo náměstí 46, Žirovnice (v době kontroly 8 dní po datu spotřeby), javořické párky, datum spotřeby do 3. 4. 2024, množství 0,9 kg, výrobce Kostelecké uzeniny, Kostelec 60, 588 61 Kostelec (v době kontroly 2 dny po datu spotřeby). Dále byly v chladícím zařízení skladovány paštiky vyrobené na provozovně bez jakéhokoliv označení. Postup výroby paštik, včetně podmínek skladování a stanovení doby spotřeby není popsán v dokumentu HACCP.  Provozovna byla v době kontroly udržována v čistotě.

Na místě bylo uloženo opatření k likvidaci jiných než bezpečných potravin.  Provozovateli bude uložen správní trest – pokuta. 

Vyjádření provozovatele ke zveřejněným informacím: Dotčený provozovatel se k uveřejněným informacím nevyjádřil.

 

 

Fotografie:

Tálský mlýn, Zámek 18, Žďár nad  Sázavou: Foto č. 1 (náhled)
Tálský mlýn, Zámek 18, Žďár nad  Sázavou: Foto č. 2 (náhled)
Tálský mlýn, Zámek 18, Žďár nad  Sázavou: Foto č. 3 (náhled)
Tálský mlýn, Zámek 18, Žďár nad  Sázavou: Foto č. 4 (náhled)
Tálský mlýn, Zámek 18, Žďár nad  Sázavou: Foto č. 5 (náhled)
Kontrolovaná osoba: Food&Relax s. r. o
zveřejněno 3. 5. 2024

Informace o kontrolách provozoven stravovacích služeb

Duben

Provedeno 99 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Březen

Provedeno 93 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 20 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Únor

Provedeno 116 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 18 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Leden

Provedeno 101 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 21 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Prosinec

Provedeno 40 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Listopad

Provedeno 113 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 12 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Říjen

Provedeno 127 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 26 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Září

Provedeno 70 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 20 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Srpen

Provedeno 97 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 29 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červenec

Provedeno 122 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 39 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červen

Provedeno 98 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 22 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Květen

Provedeno 125 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 22 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Duben

Provedeno 74 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 10 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Březen

Provedeno 97 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 12 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Únor

Provedeno 93 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 19 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Leden

Provedeno 98 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 17 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Prosinec

Provedeno 36 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Listopad

Provedeno 61 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Říjen

Provedeno 107 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 18 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Září

Provedeno 79 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Srpen

Provedeno 104 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červenec

Provedeno 112 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červen

Provedeno 94 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Květen

Provedeno 81 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Duben

Provedeno 67 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Březen

Provedeno 92 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Únor

Plánované kontroly v oblasti hygieny potravin nejsou prováděny.

Provedeno 10 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování nebo ke kontrole mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách v oblasti nedodržování mimořádných opatření. 

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Leden

Plánované kontroly v oblasti hygieny potravin nejsou prováděny.

Provedeno 12 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování nebo ke kontrole mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách v oblasti nedodržování mimořádných opatření. 

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Prosinec

Plánované kontroly neprováděny.

Provedeno 6 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovně v oblasti hygieny potravin.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Listopad

Plánované kontroly neprováděny.

Provedeno 9 kontrol k šetření podaných podnětů na nedodržování mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid-19.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Říjen

Provedeno 111 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Září

Provedeno 82 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Bylo přistoupeno k uzavření 1 provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Srpen

Provedeno 85 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červenec

Provedeno 81 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 6 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Červen

Provedeno 93 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 3 provozovnách.

Bylo přistoupeno k uzavření 1 provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Květen

Provedeno 120 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 7 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Duben

Provedeno 28 kontrol.

Závažné nedostatky zjištěny na 6 provozovnách.

Nebylo přistoupeno k uzavření provozovny z důvodu možného ohrožení života nebo zdraví.

Poznámka 

Činnost pracovníků je dále zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Březen

Plánované kontroly neprováděny.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Únor

Plánované kontroly neprováděny.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

Leden

Plánované kontroly neprováděny.

Poznámka 

Činnost pracovníků je zaměřena k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

 

Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za rok 2023

Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za rok 2022

Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za rok 2021