KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Očkovací portál občana

Certifikát o absolvovaném očkování, o prodělaném onemocnění Covid-19 a o provedeném testování získáte pouze na stránkách:

https://ocko.uzis.cz/