KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Velké Dářko

Informace

Informace

k.ú. Polnička, povodí Vltava, nadmořká výška: 614 m n. m., rozloha: 205 ha

Popis

Jedná se o největší rybník Českomoravské vrchoviny, který se nachází uprostřed lesnaté krajiny Žďárských vrchů, označovaný také někdy jako "Moře Vysočiny". Rybník byl založen na horním toku Sázavy jako pohon hamrů, pil a mlýnů. Dnes je rekreační oblastí a významným centrem cestovního ruchu a turistiky. Na své si přijdou příznivci koupání, windsurfingu, jachtingu a projížděk na loďkách. Rybník je poměrně mělký a má travnaté břehy. V oblasti jsou stánky s občerstvením a kemp s hygienickým zázemím, které je již dosti zastaralé. Okolo Velkého Dářka vede 12 km dlouhá naučná stezka s 15 zastaveními.

Kvalita

Voda v rybníce, který se nachází v poměrně vysoké nadmořské výšce a v rašeliništním území je spíše kyselá, což obecně znamená dispozici k dobré kvalitě vody s omezeným výskytem sinic. Jakost vody v rybníce reaguje na vodnost roku, ve vodných letech je tendence k rozvoji řas a sinic menší než v letech suchých. Průhlednost vody se trvale pohybuje kolem 0,5m, což je dáno přirozeně vysokým obsahem huminových látek. Rybník nemá bodový zdroj znečištění.

Přístup

V obci Škrdlovice zabočit vlevo ze silnice I/37 a po místní komunikaci se dojede do areálu s odstavným parkovištěm. Vzdálenost od obce Škrdlovice je cca 400 m.

Mapa

Fotografie

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 - 2022)

Výborná kvalita vody
Výsledky sledování: Velké Dářko

Kontrola kvality vody

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2024 bude zahájeno dne 10. 6. 2024.

Hodnoty za rok: 2024

DatumHodnotaPoznámka
13. 6.Průhlednost vody 0,5 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 21,3°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
legenda

Hodnoty za rok: 2023

DatumHodnotaPoznámka
24. 8.Průhlednost vody je 0,4 m, teplota vody 24,1°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
10. 8.Průhlednost vody je 0,4 m, teplota vody 14,7°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
27. 7.Průhlednost vody je 0,3 m, teplota vody 21,6°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
13. 7.Průhlednost vody je 0,4 m, teplota vody 24,5°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
29. 6.Průhlednost vody 0,4m. Teplota vody 22,6°C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Mírný rozvoj fytoplanktonu. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
15. 6.Průhlednost vody je 0,5 m, teplota vody 18,7°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
legenda

Hodnoty za rok: 2022

DatumHodnotaPoznámka
25. 8.Průhlednost vody je 0,4 m, teplota vody 16,7°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
11. 8.Průhlednost vody je 0,4 m, teplota vody 21,1°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
28. 7.Průhlednost vody je 0,4 m, teplota vody 23,8°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
14. 7.Průhlednost vody je 0,5 m, oproti předchozímu odběru mírně zvýšené množství sinic a chlorofylu-a. Teplota vody 16,5°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
30. 6.Průhlednost vody je 0,5 m, teplota vody 22,7°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
9. 6.Průhlednost vody je 0,5 m, bez viditelného znečištění, pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a ve vodě. Teplota vody 20,9°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
legenda