KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Jaké jsou požadavky na provoz mobilního stánku s občerstvením?

Pro podnikatelský záměr provozování mobilního stánku se doporučuje zvážit zakoupení profesionálně vyrobeného mobilního stánku. Úprava přívěsu nebo nástaveb prováděná neodborně svépomocí je patrná na první pohled a následný provoz přináší další technická omezení v oblasti sortimentu a dodržení požadavků hygieny potravin.

Základní požadavky na mobilní stánek: zařízení pro mytí a čištění pracovních nástrojů s přívodem tekoucí pitné studené nebo teplé vody (akumulace vod), chladírenské zařízení, zařízení pro tepelnou úpravu a úchovu pokrmů, nábytek pro skladování potravin, inventáře apod. Důležité je řešení vhodného sanitárního zařízení (mytí rukou) a příslušenství pro převlékání. Povrchy stánku musí být snadno čistitelné a omyvatelné. Technické a prostorové vybavení musí odpovídat sortimentu poskytovaných stravovacích služeb včetně vyhodnocení bezpečnosti vyráběných potravin zpracované v jednoduchém dokumentu  HACCP.

Legislativní požadavky pro pojízdné nebo přechodné stánky jsou uvedeny v kapitole III.  Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

Při převozu stánku z místa na místo je nezbytné mít na paměti dodržení teplotního řetězce skladovaných potravin. Donesená pitná voda do stánku má charakter vody čisté a pro výrobu pokrmů nebo nápojů se vždy musí používat pitná voda balená.

Pro provoz mobilního stánku platí oznamovací povinnost. Formuláře k oznámení zahájení činnosti jsou na jednotlivých KHS obsahově stejné s uvedením: místa a termínu provozu, sortimentu stravovacích služeb a identifikačních údajů provozovatele stánku. Před zahájením provozu mobilního stánku se doporučuje provedení jeho registrace a schválení na příslušné KHS a to v odkazu ustanovení čl. 6 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004  o hygieně potravin.

https://www.khsjih.cz/stranky/3-vzory-a-formulare/#fk4