KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Protikorupční program

Protikorupční program KHSV

 

Oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb.

 

Etický kodex zaměstnanců KHSV

 

Pravidla etiky státních zaměstnanců

 

Seznam poradců a poradních orgánů:

V I. pololetí roku 2023 neměla KHS kraje Vysočina zřízené žádné poradní orgány a pracovní týmy a rovněž neměla smluvně zajištěny služby poradců, konzultantů, analytiků a advokátních kanceláří.