KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Roční informace o kontrolách

Informace o kontrolách za rok 2023 dle § 26 kontrolního řádu

V roce 2023 bylo Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě provedeno celkem 4823 kontrol, z nichž u 475 kontrol byly nalezeny závady.

Z uvedeného množství kontrol provedl:

  1. Odbor hygieny obecné a komunální 1018 kontrol, z nichž u 44 kontrol byly nalezeny závady.
  2. Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
    • 1067 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 249 kontrol byly nalezeny závady, při 111 kontrolách bylo odebráno 144 vzorků, z nichž 12 vzorků nevyhovělo, při 28 kontrolách bylo provedeno 136 stěrů a všechny stěry vyhověly,
    • 172 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 44 kontrol byly nalezeny závady, při 2 kontrolách byly odebrány 3 vzorky, všechny vzorky vyhověly.
  3. Odbor hygieny dětí a mladistvých 774 kontrol, z nichž u 103 kontrol byly nalezeny závady.
  4. Odbor hygieny práce 1297 kontrol, z nichž u 30 kontrol byly nalezeny závady.
  5. Odbor protiepidemický 495 kontrol, z nichž u 5 kontrol byly nalezeny závady.