KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Roční informace o kontrolách

Informace o kontrolách za rok 2022 dle § 26 kontrolního řádu

V roce 2022 bylo Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě provedeno celkem 3919 kontrol, z nichž u 384 kontrol byly nalezeny závady.

Z uvedeného množství kontrol provedl:

  1. Odbor hygieny obecné a komunální 926 kontrol, z nichž u 74 kontrol byly nalezeny závady.
  2. Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
    • 861 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 126 kontrol byly nalezeny závady, při 51 kontrolách bylo odebráno 175 vzorků, z nichž 67 vzorků nevyhovělo,
    • 218 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 15 kontrol byly nalezeny závady, při 4 kontrolách bylo odebráno 16 vzorků, všechny vzorky vyhověly.
  3. Odbor hygieny dětí a mladistvých 698 kontrol, z nichž u 141 kontrol byly nalezeny závady.
  4. Odbor hygieny práce 956 kontrol, z nichž u 24 kontrol byly nalezeny závady.
  5. Odbor protiepidemický 260 kontrol, z nichž u 4 kontrol byly nalezeny závady.