KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě za rok 2023 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  1. V roce 2023 bylo doručeno na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 20 žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), které byly vyřízeny způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem.
  2. Bylo vyhověno 17 žádostem a 3 žádosti byly odmítnuty.
  3. Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí.
  4. Žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo předmětem soudního řízení.
  5. Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
  6. Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
  7. Nebylo vedeno sankční řízení za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.
  8. Informace byly poskytnuty ve všech případech písemně.
  9. Nebylo zpoplatněno žádné poskytnutí informace.

 

V Jihlavě dne 29. února 2024

 

JUDr. Jan Pečinka
ředitel KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě