KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 2 / 11
Přejít na stránku:

Dne 7. 8. proběhlo další pravidelné testování vody v koupacích plochách, které odhalilo zhoršení kvality vody v některých lokalitách. Břevnická nádrž a odběrové místo Petračka na vodní nádrži Trnávka vykazují vysoký výskyt sinic, jsou nově zařazeny do červeného stupně a voda není vhodná ke koupání. Rybník Ředkovec a koupaliště Nové Město na Moravě jsou zařazené, kvůli zvýšenému množství sinic, do oranžového stupně. Laboratorními testy bylo zjištěno zvýšené mikrobiologické znečištění vody na odběrném místě Městská pláž Červená Řečice na vodní nádrži Trnávka, také Malého Pařezitého i Velkého Pařezitého rybníka. K tomuto mikrobiologickému znečištění s největší pravděpodobností došlo z důvodu intenzivních dešťů o minulém víkendu. Malý Pařezitý je hodnocen třetím oranžovým stupněm. Městská pláž Červená Řečice na vodní nádrži Trnávka a Velký Pařezitý dokonce stupněm červeným – voda nevhodná ke koupání. Z důvodu pokračujícího masívního výskytu sinic stále trvá zákaz koupání v rybníce Kachlička. Ostatní vodní plochy v regionu vykazují dobré výsledky.

rybním Malý PařezitýRybník Velký Pařezitý     

          Malý Pařezitý                                                                                                                               Velký Pařezitý

zveřejněno 10. 8. 2023 - 13:51

V pondělí 24. 7. provedla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) další testování vody v koupacích plochách na Vysočině. Stále trvá zákaz koupání v rybníce Kachlička. Ke zhoršení kvality vody došlo ve vodní nádrži Trnávka, kde obě odběrová místa, Městská pláž Červená Řečice i Petračka, jsou nově zařazena do oranžového stupně z důvodu zjištěného výskytu sinic. Ostatní vodní plochy vykazují dobré výsledky.

 VN Trnávka

zveřejněno 27. 7. 2023 - 14:06

Za první polovinu července pracovníci Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV) zkontrolovali v regionu 37 dětských táborů a jednu jinou podobnou akci pro děti. Závady byly zjištěny u sedmi provozovatelů. Týkaly se například nedodržení hygienických požadavků v oblasti poskytování stravovacích služeb, podmínek ubytování dětí, ve vedení zdravotní dokumentace. Na základě zjištěných nedostatků byly provozovatelům uděleny sankce.

zveřejněno 25. 7. 2023 - 6:00

Na začátku letní sezóny opět pracovníci Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV) provedli cílené kontroly zaměřené na ověření úrovně hygieny výroby a zdravotní nezávadnosti zmrzlin prodávaných ve stáncích. Ve 25 provozovnách byly provedeny stěry z pracovních ploch, výrobního zařízení a pomůcek. Bylo odebráno 25 vzorků zmrzliny, z nichž nevyhověly 3. Z výsledků provedených kontrol je patrné zlepšení oproti minulým rokům, jak v čistotě provozoven, tak i v jakosti a zdravotní nezávadnosti vyráběné zmrzliny. Cílené kontroly byly provedeny v Kraji Vysočina celkem v 50 provozovnách.

zveřejněno 20. 7. 2023 - 7:38

Výsledky laboratorních testů vzorků vody z rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, odebraných tento týden, odhalily masivní výskyt sinic. Protože voda neodpovídá hygienickým požadavkům  a hrozí akutní poškození zdraví,  vydala Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) Zákaz koupání v této lokalitě. Všechny ostatní sledované vodní plochy na Vysočině, včetně Lomu Horní Cerekev, se vyznačují velmi dobrou kvalitou vody a koupání je tady bezpečné.

zveřejněno 14. 7. 2023 - 8:30
Stránka 2 / 11
Přejít na stránku: