KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 3 / 11
Přejít na stránku:

Po dvou týdnech, kdy bylo poprvé krajskými hygieniky v Lomu Horní Cerekev zjištěno bakteriální znečištění, se voda opět vrací do normálu. Protože ve vzorcích vody odebraných tento týden již bylo množství bakterií intestinálních enterokoků a E. Coli pod doporučenými hygienickými limity, je lokalita zařazena do zelené kategorie „voda vhodná ke koupání“ a jakost vody je dobrá. Možný zdroj bakteriálního znečištění hygienici bohužel neodhalili.

Lom Horní Cerekev pohled 2

zveřejněno 7. 7. 2023 - 12:12

Voda v Lomu Horní Cerekev stále obsahuje zvýšené množství bakteriálního znečistění. Voda v této lokalitě není vhodná ke koupání. Lom zůstává zařazený do červené kategorie. Krajští hygienici ve spolupráci s obcí Horní Cerekev zjišťují možný zdroj znečištění.

zveřejněno 3. 7. 2023 - 12:53

V pondělí 26. 6. proběhlo opětovné testování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině. Velmi překvapivé výsledky jsou z Lomu Horní Cerekev, kde bylo zjištěno bakteriální znečištění a tato koupací plocha je nyní zařazena do červené kategorie „voda nevhodná ke koupání“. Příčinu znečištění krajští hygienici zjišťují. Proto byl dnes odebrán kontrolní vzorek vody. Laboratorní výsledky budou známy v pondělí 3. 7. 2023.

zveřejněno 29. 6. 2023 - 13:22

Krajští hygienici v rámci ochrany veřejného zdraví pravidelně celou letní sezónu monitorují, jestli je voda ve vytipovaných vodních nádržích vhodná k vodní rekreaci a koupání. První testování jakosti koupacích ploch proběhlo 12. června. Výsledky jsou v Kraji Vysočina ve většině z 15 sledovaných lokalit dobré. Zhoršená jakost vody byla zjištěna jen v rybníce Kachlička na Havlíčkobrodsku.

Lom Horní Cerekev

zveřejněno 15. 6. 2023 - 12:12

Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina (KHSV) je stále v regionu evidován zvýšený výskyt svrabu. Od začátku letošního roku je hlášeno 172 případů. Nejrychleji se šíří mezi mladými lidmi, dotýká se však všech věkových skupin obyvatel.

Graf: Počet případů svrabu za prvních pět měsíců 2018-2023

Graf č. 1: Počet případů svrabu za prvních pět měsíců roku 2018-2023. Kraj Vysočina. Zdroj: ISIN

zveřejněno 13. 6. 2023 - 9:45
Stránka 3 / 11
Přejít na stránku: