KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 7 / 11
Přejít na stránku:

Bakterie, které způsobují infekční onemocnění, jsou stále odolnější neboli rezistentní vůči účinkům antibiotik. To způsobuje komplikace při léčbě. Antibiotická rezistence a neúčinnost léčby má za následek nezřídka i smrt pacienta. Statistiky potvrzují, že se jedná o celosvětový problém. Počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi bohužel stoupá.

antibiotická rezistence

zveřejněno 21. 11. 2022 - 9:07

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHSV“) provedla v prvním pololetí roku 2022 celkem 118 kontrol provozoven školního stravování. Z tohoto počtu bylo 47 kontrol se zjištěnými závadami.

zveřejněno 8. 9. 2022 - 8:40

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHSV“) provedla za období 22. až 26. srpna celkem 7 kontrol zotavovacích akcí, nebyla shledána závada.

zveřejněno 31. 8. 2022 - 8:38

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHSV“) provedla za období od 15. do 19. srpna dalších 5 kontrol zotavovacích akcí. Jedna kontrola byla provedena na základě podnětů týkajících se špatných hygienických podmínek jednoho z táborů.

zveřejněno 26. 8. 2022 - 8:30

Aromatická látka Lilial je zařazena na seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích již od 1. 3. 2022, protože se jedná o látku toxickou pro lidské zdraví. Výrobky obsahující tuto nebezpečnou látku tedy již musejí být staženy z oběhu. V období duben až červen 2022 provedla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen KHSV) cílené kontroly výrobků typu parfém v nabídce obchodů, jestli Lilial obsahují.

zveřejněno 24. 8. 2022 - 8:29
Stránka 7 / 11
Přejít na stránku: