KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 8 / 20

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 46. týden eviduje v regionu 1451 nových případů akutních respiračních onemocnění (ARI) v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Nejvíce nových případů je hlášeno v okresech Žďár nad Sázavou (1926 případů na 100 tis. obyv.) a Havlíčkův Brod (1490 případů na 100 tis. obyv.). Nejméně nových případů přibylo na Třebíčsku, kde je hlášeno 1036 nových případů na 100 tis. obyvatel.

graf - relativní nemocnost ARI 46. týden 2023 Zdroj: registr ARI

zveřejněno 20. 11. 2023 - 11:30

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 45. týden eviduje v regionu 1396 nových případů akutních respiračních onemocnění (ARI) v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Nejvíce nových případů je hlášeno v okresech Žďár nad Sázavou (1915 případů na 100 tis. obyv.) a Havlíčkův Brod (1465 případů na 100 tis. obyv.). Nejméně nových případů přibylo na Třebíčsku, kde je hlášeno 1001 nových případů na 100 tis. obyvatel.

graf - relativní nemocnost ARI 45. týden 2023Zdroj: registr ARI

zveřejněno 13. 11. 2023 - 2:50

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 44. týden eviduje v regionu 1241 nových případů akutních respiračních onemocnění (ARI) v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Nejvíce nových případů je hlášeno v okresech Žďár nad Sázavou (1543 případů na 100 tis. obyv.) a Havlíčkův Brod (1298 případů na 100 tis. obyv.). Nejméně nových případů přibylo na Třebíčsku, kde je hlášeno 1021 nových případů na 100 tis. obyvatel.

graf - relativní nemocnost ARI 44. týden 2023Zdroj: registr ARI

zveřejněno 6. 11. 2023 - 2:05

Tak jako v předchozích letech se krajští hygienici zapojili do akce ADAM (alkohol, drogy a mládež), organizované Policií ČR. Cílem byla především kontrola dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret a nelegálních návykových látek osobám mladším osmnácti let a dalších zákonných povinností spojených s touto problematikou. Hygienici letos v Kraji Vysočina zkontrolovali 29 restaurací, pivnic, barů a klubů. Odhalili v nich 21 závad. Kontrolně preventivní akce probíhala od 25. do 29. října.

 

zveřejněno 3. 11. 2023 - 12:28

Kvalita ovzduší ve třídě ovlivňuje jak zdraví, tak soustředěnost našich dětí při vyučování. Krajští hygienici se proto na sledování právě tohoto faktoru zaměřují. Ve třídách měří koncentraci kysličníku uhličitého, teplotu vzduchu a relativní vlhkost. Zjišťují četnost a intenzitu větrání ve třídách. Právě z hlediska pravidelného větrání jsou na tom lépe školy mateřské před základními.

fotografie - Přístroj Technoline používáný k měření CO2 ve třídách Přístroj Technoline 

zveřejněno 31. 10. 2023 - 12:58
Stránka 8 / 20