KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění za 19. týden

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 19. týden roku 2024 eviduje 1035 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Relativní nemocnost se od předcházejícího týdne opět snížila, a to o 4,9 %. Nejvíce nových případů, 1626 na 100 tis. obyv., přibylo na Pelhřimovsku. Na Žďársku evidujeme 1289 nových pacientů, na Havlíčkobrodsku 1017, na Jihlavsku 758. V okrese Třebíč je 675 nových pacientů na 100 tis. obyvatel.

Graf Hlášení počtu nových případů ARI za 19. týdenZdroj: registr ARI

Graf hlášení počtu případů ARI ve věkových skupinách 19. týdenZdroj: registr ARI

„Za poslední týden došlo k dalšímu zklidnění situace a relativní nemocnost akutních respiračních onemocnění opět klesla. Tentokrát o bezmála 5 %.“ popisuje MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka Odboru protiepidemického KHSV. „Dá se konstatovat, že sezóna ARI 2023/2024 končí. Dominantně cirkulujícími viry byla chřipka typu A, RSV a rhinoviry. KHSV eviduje celkem 17 vážných případů onemocnění chřipkou, které si vyžádaly hospitalizaci na JIP. Ve většině případů se jednalo o pacienty vyššího věku s dalšími onemocněními,“ doplňuje Hana Pavlasová.

mapa relativní nemocnost ARI okresy 19. týden Zdroj: registr ARI

Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586

zveřejněno 16. 5. 2024 - 14:07