KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Aktuální epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění za 45. týden

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 45. týden eviduje v regionu 1396 nových případů akutních respiračních onemocnění (ARI) v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Nejvíce nových případů je hlášeno v okresech Žďár nad Sázavou (1915 případů na 100 tis. obyv.) a Havlíčkův Brod (1465 případů na 100 tis. obyv.). Nejméně nových případů přibylo na Třebíčsku, kde je hlášeno 1001 nových případů na 100 tis. obyvatel.

Zdroj: registr ARI

Za poslední týden počty nových případů akutních respiračních onemocnění v Kraji Vysočina opět vzrostly. Největší relativní nemocnost je stále mezi dětmi do 5 let. Nové případy však za poslední týden přibyly i mezi školními dětmi a lidmi do 24 let. „Předpokládáme, že počty pacientů s akutními respiračními onemocněními mohou růst i ve věkových skupinách dospělých a seniorů nad 65 let. Především seniorům a osobám s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou stále doporučujeme očkování proti chřipce a covid-19. Je účinnou prevencí těžkého průběhu onemocnění, dlouhodobých následků, včetně rizika úmrtí,“ říká MUDr. Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru KHSV.

Zdroj: registr ARI

Zdroj: registr ARI

 

Na webových stránkách KHSV je průběžně zveřejňována ARI nemocnost v Kraji Vysočina.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586.

 

zveřejněno 13. 11. 2023 - 2:50