KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 11 / 21

Tak jako každý podzim i letos dochází k částečnému nárůstu počtu případů akutních respiračních onemocnění (ARI). Za 40. týden eviduje v regionu Krajská hygienická stanice kraje Vysočina 1073 případů na 100 tis. obyvatel. Nemocnost v tomto období odpovídá předchozím letům 2021 a 2022.

graf - relativní nemocnost ARI 40. týden 2023Zdroj: registr ARI

zveřejněno 10. 10. 2023 - 7:59

Krajští hygienici v letošním roce provedli 130 kontrol zotavovacích akcí pro děti a 2 kontroly jiné podobné akce. Při kontrolách byly odhaleny nedostatky u 18 provozovatelů a bylo zjištěno celkem 20 závad. Dále bylo provedeno 15 kontrol stravovacích zařízení, která dodavatelsky zajišťují stravování pro dětské tábory, z toho 4 kontroly byly se závadou. Na základě zjištěných nedostatků byly provozovatelům uděleny sankce. V letní sezóně proběhlo v rámci zotavovacích akcí 272 táborů s 386 běhy a účastí 26 300 dětí. V rámci jiných podobných akcí se uskutečnilo 50 táborů se 67 běhy a s účastí 1 500 dětí.

fotografie dětský tábor na Jihlavsku - týpí Ilustrační snímek - dětský tábor na Jihlavsku

zveřejněno 5. 10. 2023 - 3:27

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) pravidelně kontroluje stánky s rychlým občerstvením. Obzvláště tam, kde se setkává větší množství návštěvníků, například na hudebních festivalech, kulturních akcích, velkých poutích, sportovních utkáních, koupalištích nebo v kempech. Od začátku května až do konce prázdnin hygienici provedli celkem 188 kontrol stánků rychlého občerstvení. Nedostatky byly zjištěny u 38 provozovatelů.

fotografie - stánek rychlého občerstvení na letním festivalu Ilustrační snímek

fotografie - interiér stánku s rychlým občerstvením Ilustrační snímek

zveřejněno 12. 9. 2023 - 1:49

V pondělí 28. 8.  provedla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) odběry vzorků vody v koupacích plochách, kde byl již dříve zjištěn výskyt sinic a chlorofylu-a. Výsledky svědčí o tom, že množství sinic je v těchto místech stále velké.

Fotografie Rybník Kachlička zákaz koupání V rybníce Kachlíčka stále platí zákaz koupání

zveřejněno 31. 8. 2023 - 2:19

Krajští hygienici pokračují  v kontrolách dětských táborů na Vysočině. Od začátku prázdnin do 17. 8. zkontrolovali již  120 dětských táborů a 2 jiné podobné akce pro děti. Dále bylo provedeno 10 kontrol stravovacích zařízení, které dodavatelsky zajišťují stravování pro dětské tábory. Při kontrolách byly odhaleny nedostatky u 13 provozovatelů. Na základě zjištěných nedostatků byly provozovatelům uděleny sankce.

fotografie stanový tábor tábor na Vysočině Ilustační foto stanový tábor na Vysočině

zveřejněno 25. 8. 2023 - 7:00
Stránka 11 / 21